Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

2000

Havermans, R., Honig, A., Vuurman, E. F., Krabbendam, L., Wilmink, J., Lamers, T., Verheecke, C. J., Jolles, J., Romme, M. A., and van Praag, H. M. 1999. A controlled study of temporal lobe structure volumes and P300 responses in schizophrenic patients with persistent auditory hallucinations. Schizophr Res 38, 151-158. IF 3.030

Krabbendam, L., de Vugt, M. E., Derix, M. M., and Jolles, J. 1999. The behavioural assessment of the dysexecutive syndrome as a tool to assess executive functions in schizophrenia. Clin Neuropsychol 13, 370-375. IF 0.561

Visser, P.J., Krabbendam, L., Verhey, F.R., Hofman, P.A., Verhoeven, W.M., Tuinier, S., Wester, A., den Berg, Y.W., Goessens, L.F., Werf, Y.D., and Jolles, J. (1999). Brain correlates of memory dysfunction in alcoholic Korsakoff’s syndrome. J Neurol Neursurg Psychiatry 67, 774-778. IF 2.735

Related Articles