Slide background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology

Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling
van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie)
en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedrag
tijdens de adolescentie.

Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA)

Samen met andere onderzoekers van de VU vormen we het SENSA-team (www.socialeducationalneuroscience.com). We pakken gezamenlijk actuele vragen aan op het snijvlak van sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve neurowetenschappen en educatieve neurowetenschappen. We richten ons op het onderzoeken van de gedrags- en hersenmechanismen van sociale en motivatieprocessen in educatieve settings van kindertijd tot adolescentie. We integreren  experimentele benaderingen in het lab met meer ecologisch valide methoden, bijvoorbeeld door portable neuroimaging technieken te gebruiken die in de klas kunnen worden toegepast terwijl leerlingen of studenten samenwerken. Een belangrijk doel van ons onderzoek is om methoden te ontwikkelen die de ecologische validiteit van neuroimaging-experimenten verhogen, bijvoorbeeld door het gebruik van meer naturalistische stimuli en taken, en door het onderzoek naar meer naturalistische settings te verplaatsen met behulp van portable neuroimaging. Modern neurowetenschappelijk onderzoek met behulp van neuroimagingtechnieken zoals functionele MRI (fMRI) en elektro-encefalografie (EEG), heeft al veel waardevolle informatie opgeleverd die ons inzicht in de ontwikkeling van de hersenen en sociale en leerprocessen hebben verbeterd. Het vertalen van dergelijke inzichten naar situaties in het dagelijks leven is echter niet eenvoudig. Een van de grootste uitdagingen is de lage ecologische validiteit van neuroimaging-onderzoeken. We willen het gebruik van neuroimaging-benaderingen voor SENSA optimaliseren om de ecologische validiteit van onze studies te vergroten en daarmee hun relevantie en toepasbaarheid voor de leerpraktijk en de samenleving.

Onderzoek NeurolabNL van start

Per 1 januari 2018 zijn over heel Nederland wetenschappers binnen NeuroLabNL van start gegaan met een “Startimpuls”, een subsidie die gebaseerd is op de Nationale Wetenschapsagenda. NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag. Een van de thema’s binnen de Startimpuls is onderwijs.

Lees meer

Proefschriften

De afgelopen maanden hebben drie Ph- studenten hun proefschrift verdedigd.

Promotie Bas van Oosterhout

23 november 2018: Recente therapieën voor psychose niet allemaal effectief 

Lees meer

Promotie  Annemijn Loermans

19 december 2018: Vliegt de tijd ook in andere culturen? Een psychologische kijk naar culturele verschillen in tijd

Lees meer

Promotie  Paula Gromann

28 januari 2019: Mechanisms of Symptom Formation in Psychosis

Lees meer

 

 

  • 1
  • 2