Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

VU-onderzoeksgroep SENSA (Social Educational Neuroscience Amsterdam) wint Ammodo Science Award van 1,2 miljoen euro

11 Februari 2020. De winnaars van de Ammodo Science Award for groundbreaking research zijn bekend. Ammodo initieert met deze Award de eerste Nederlandse wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen.

Ammodo initieert met deze Award de eerste Nederlandse wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Winnaars van deze eerste editie zijn de onderzoeksgroep van het onderzoek Guardians and Caretakers of the Genome van het Erasmus MC (winnaar Natural Sciences) en de onderzoeksgroep Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA) (Winnaar Social Sciences) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ontvangen ieder een geldprijs van 1,2 miljoen euro die gebruikt mag worden om nieuw onderzoeksterrein te verkennen.

Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA)

Samen met andere onderzoekers van de VU vormen we het SENSA-team (www.socialeducationalneuroscience.com). We pakken gezamenlijk actuele vragen aan op het snijvlak van sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve neurowetenschappen en educatieve neurowetenschappen. We richten ons op het onderzoeken van de gedrags- en hersenmechanismen van sociale en motivatieprocessen in educatieve settings van kindertijd tot adolescentie. We integreren  experimentele benaderingen in het lab met meer ecologisch valide methoden, bijvoorbeeld door portable neuroimaging technieken te gebruiken die in de klas kunnen worden toegepast terwijl leerlingen of studenten samenwerken. 

Congres Organizational Neuroscience

ibbaOp 24 mei organiseert het Institute Brain and Behavior Amsterdam van de Vrije Universiteit Amsterdamhaar jaarlijkse congres. Het thema is Organizational Neuroscience.

Lees meer

Onderzoek NeurolabNL van start

Per 1 januari 2018 zijn over heel Nederland wetenschappers binnen NeuroLabNL van start gegaan met een “Startimpuls”, een subsidie die gebaseerd is op de Nationale Wetenschapsagenda. NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag. Een van de thema’s binnen de Startimpuls is onderwijs.

Lees meer

Proefschriften

De afgelopen maanden hebben drie Ph- studenten hun proefschrift verdedigd.

Promotie Bas van Oosterhout

23 november 2018: Recente therapieën voor psychose niet allemaal effectief 

Lees meer

Promotie  Annemijn Loermans

19 december 2018: Vliegt de tijd ook in andere culturen? Een psychologische kijk naar culturele verschillen in tijd

Lees meer

Promotie  Paula Gromann

28 januari 2019: Mechanisms of Symptom Formation in Psychosis

Lees meer

 

 

‘# SO CONNeCT’ onderzoek van start

Het onderzoek #SO CONNeCT op middelbare scholen in Zeeland van start gegaan.  In het project wordt onderzoek gedaan naar de interacties tussen sociaal gedrag, sociale netwerken en het brein tijdens de adolescentie. Wij willen graag meer inzicht in hoe adolescenten omgaan met sociale emoties en hoe ze samenwerken en vriendschappen sluiten. Verder onderzoeken we hoe de mindset, de manier van denken over het eigen leervermogen, van jongeren verandert door de jaren heen. De doelgroep zijn leerlingen in eerstejaars klassen op middelbare scholen. Er zijn al een aantal scholen die meedoen, in het artikel komen enkele deelnemers zelf aan het woord. We zijn nog steeds op zoek naar middelbare scholen die mee willen doen! 

Lees het artikel