Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

VU-onderzoeksgroep SENSA (Social Educational Neuroscience Amsterdam) wint Ammodo Science Award van 1,2 miljoen euro

VU-onderzoeksgroep SENSA (Social Educational Neuroscience Amsterdam) wint Ammodo Science Award van 1,2 miljoen euro

11 Februari 2020. De winnaars van de Ammodo Science Award for groundbreaking research zijn bekend. Ammodo initieert met deze Award de eerste Nederlandse wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen.

Ammodo initieert met deze Award de eerste Nederlandse wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Winnaars van deze eerste editie zijn de onderzoeksgroep van het onderzoek Guardians and Caretakers of the Genome van het Erasmus MC (winnaar Natural Sciences) en de onderzoeksgroep Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA) (Winnaar Social Sciences) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ontvangen ieder een geldprijs van 1,2 miljoen euro die gebruikt mag worden om nieuw onderzoeksterrein te verkennen.

Baanbrekende resultaten zijn doorgaans een product van goed teamwork. En toch blijven veel gezichten onzichtbaar, omdat het huidige prijzenlandschap vooral is gericht op individuen en boegbeelden. Ammodo wil daar verandering in brengen en initieert daarom de eerste wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen. Juliette de Wijkerslooth, directeur Ammodo: “Met de Ammodo Science Award for groundbreaking research wil Ammodo onderzoek stimuleren dat internationaal erkend, in potentie baanbrekend is en in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De twee winnende onderzoeksgroepen zijn hier een mooi voorbeeld van. We kijken er dan ook naar uit om betrokken te zijn bij hun baanbrekende onderzoek.”

Winnaar Social Sciences

Het Amsterdamse team SENSA is winnaar in het domein Social Sciences. Zij houden zich bezig met een actueel vraagstuk, namelijk hoe je sociale cohesie bevordert en behoudt in een samenleving waar individualisme en discriminatie lijken toe te nemen. Om hierachter te komen bestuderen ze onder meer wat er in de hersenen van kinderen en adolescenten gebeurt tijdens allerlei veelal onbewuste, sociale interacties. Baanbrekend hieraan zijn onder meer de innovatieve methodes die dit team gebruikt om die processen te vangen: zo ontwikkelen ze nieuwe experimenten en maken ze gebruik van draagbare EEG-apparaten waardoor hun onderzoeksdata ook buiten het lab, zoals in het klaslokaal, kunnen worden verzameld. Een ultiem doel waar ze komende jaren aan werken, is het mogelijk maken van het bijsturen van kinderen op een optimaal moment in hun sociale ontwikkeling. Zodat ze van jongs af aan en vrijwel automatisch, iedereen, van vriend tot buitenstaander, positief tegemoet treden. Lydia Krabbendam, hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit: “Ons team combineert onderzoek naar hersenen en gedrag in én buiten het lab. Dankzij de Ammodo Science Award kunnen we als team de ontwikkeling van sociaal gedrag onderzoeken in de echte wereld – en mogelijk bijdragen aan een nóg socialere generatie.”

 

ammodo.org

Related Articles