Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Cultuurverschillen in sociale cognitie

Is er een relatie tussen de cultuur waarin je opgroeit en de ontwikkeling van sociaal-cognitieve functies? Het programma ‘Cultuurverschillen in sociale cognitie’ heeft tot doel om de wisselwerking tussen culturele oriëntatie en sociale cognitie te onderzoeken. Daarbij richten we ons op de culturele oriëntaties individualisme en collectivisme en de  samenhang met verschillende sociaal-cognitieve functies, bijvoorbeeld het nemen van perspectief en de beleving van tijd.  In 2012 ontving ik hiervoor van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro.

Een voorbeeld van een onderzoekshypothese is of mensen met een collectivistische oriëntatie sneller geneigd zijn om rekening te houden met het perspectief van een ander dan mensen met een individualistische oriëntatie. Binnen het onderzoek vatten we cultuur niet op als een vaststaand gegeven, maar als een specifieke oriëntatie of mindset die wordt opgeroepen door motieven of door de situatie waarin je je bevindt. Met andere woorden, iedereen kan een individualistische oriëntatie hebben, maar bij mensen die in een individualistische cultuur opgroeien, zal deze oriëntatie dominanter zijn en vaker worden getriggerd door de situatie dan bij mensen die in een collectivistische cultuur opgroeien.  Dat onderzoeken we door experimentele condities te creëren waarin de verschillende oriëntaties geactiveerd worden. Vervolgens gebruiken we taken voor verschillende sociaal-cognitieve functies en gaan we na of de verschillende culturele mindsets samenhangen met verschillen in prestaties op deze taken. Dit onderzoek voeren we uit bij mensen die uit Nederland afkomstig zijn en bij mensen die nu in Nederland wonen, maar een andere afkomst hebben en die op basis van hun etnische achtergrond mogelijk verschillen in de mate waarin ze individualistisch of collectivistisch georiënteerd zijn.

Maak hier kennis met het team dat dit onderzoek uitvoert.

 

Related Articles