Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA)

Samen met andere onderzoekers van de VU vormen we het SENSA-team (www.socialeducationalneuroscience.com). We pakken gezamenlijk actuele vragen aan op het snijvlak van sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve neurowetenschappen en educatieve neurowetenschappen. We richten ons op het onderzoeken van de gedrags- en hersenmechanismen van sociale en motivatieprocessen in educatieve settings van kindertijd tot adolescentie. We integreren  experimentele benaderingen in het lab met meer ecologisch valide methoden, bijvoorbeeld door portable neuroimaging technieken te gebruiken die in de klas kunnen worden toegepast terwijl leerlingen of studenten samenwerken. 

Een belangrijk doel van ons onderzoek is om methoden te ontwikkelen die de ecologische validiteit van neuroimaging-experimenten verhogen, bijvoorbeeld door het gebruik van meer naturalistische stimuli en taken, en door het onderzoek naar meer naturalistische settings te verplaatsen met behulp van portable neuroimaging. Modern neurowetenschappelijk onderzoek met behulp van neuroimagingtechnieken zoals functionele MRI (fMRI) en elektro-encefalografie (EEG), heeft al veel waardevolle informatie opgeleverd die ons inzicht in de ontwikkeling van de hersenen en sociale en leerprocessen hebben verbeterd. Het vertalen van dergelijke inzichten naar situaties in het dagelijks leven is echter niet eenvoudig. Een van de grootste uitdagingen is de lage ecologische validiteit van neuroimaging-onderzoeken. We willen het gebruik van neuroimaging-benaderingen voor SENSA optimaliseren om de ecologische validiteit van onze studies te vergroten en daarmee hun relevantie en toepasbaarheid voor de leerpraktijk en de samenleving.

Related Articles