Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Verstedelijking en mentale gezondheid

Epidemiologische studies associëren het leven in de stad met een verhoogd risico op verschillende vormen van psychopathologie, waaronder psychose en depressie. Er zijn verschillende factoren die mogelijk aan dit risico bijdragen, bijvoorbeeld sociale / economische stress en blootstelling aan giftige stoffen, vervuiling of ziekteverwekkers. Interdisciplinair onderzoek waarbij benaderingen, bijvoorbeeld uit experimentele neurowetenschappen, sociale geografie, en epidemiologie, worden gecombineerd, is nodig om specifieke mechanismen te ontrafelen die het risico op problemen in de geestelijke gezondheid vergroten of verkleinen. Dit is het doel van deze onderzoekslijn. Relevante publicaties zijn hier te vinden.

Related Articles