Slide background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology

Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling
van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie)
en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedrag
tijdens de adolescentie.

2001

Krabbendam, L., Marcelis, M., Delespaul, P., Jolles, J., and van Os, J. 2001. Single or multiple familial cognitive risk factors in schizophrenia? Am J Med Genet 105, 183-188. IF 2.378