Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

2004

Drukker M, Driessen G, Krabbendam L, van Os J. 2004. The wider social environment and mental health service use. Acta Psychiatr Scand; 110:119-129. IF 2.288

Janssen, I., Krabbendam, L., Bak, M., Vollebergh, W., de Graaf, R. & Van Os, J. 2004. Childhood abuse as a risk factor for psychotic experiences. Acta Psychiatr Scand, 109, 38-45. IF 2.288

Krabbendam, L., Myin-Germeys, I., De Graaf, R., Vollebergh, W., Nolen, W.A. and van Os, J. 2004. Dimensions of depression, mania, and psychosis in the general population. Psychol Med, 34, 1177-1186. IF 2.943

Krabbendam, L., Myin-Germeys, I., Hanssen, M., De Graaf, R., Vollebergh, W., Bak, M., and van Os, J. 2004. Hallucinatory experiences and onset of psychotic disorder: Evidence that the risk is mediated by delusion formation. Acta Psychiatr Scand, 110:264-272. IF 2.288

Myin-Germeys, I., Krabbendam, L., Delespaul, P., and van Os, J. 2004. Sex differences in emotional reactivity to daily life stress in psychosis. J Clin Psychiatry, 65:805-809. IF 4.806

Spauwen J, Krabbendam L, Lieb R, Wittchen HU, Os J. 2004. Early maternal stress and health behaviours and offspring expression of psychosis in adolescence. Acta Psychiatr Scand; 110:356-364. IF 2.288

Spauwen J, Krabbendam L, Lieb R, Wittchen HU, Van Os J. 2004. Does urbanicity shift the population expression of psychosis? J Psychiatr Res; 38:613-618. IF 3.078

Related Articles