Slide background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology

Faculty of Behavioral and Movement Sciences

Together with my group, I study the development of social cognition
(empathy, perspective taking, trust) in adolescence, and the role of the social
environment in this development. We investigate these processes at the level
of behaviour (questionnaires, neuropsychological tasks, observation) and the
neural mechanisms (fMRI and EEG).

Onderzoek NeurolabNL van start

Per 1 januari 2018 zijn over heel Nederland wetenschappers binnen NeuroLabNL van start gegaan met een “Startimpuls”, een subsidie die gebaseerd is op de Nationale Wetenschapsagenda. NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag. Een van de thema’s binnen de Startimpuls is onderwijs.

Lees meer