Slide background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology

Faculty of Behavioral and Movement Sciences

Together with my group, I study the development of social cognition
(empathy, perspective taking, trust) in adolescence, and the role of the social
environment in this development. We investigate these processes at the level
of behaviour (questionnaires, neuropsychological tasks, observation) and the
neural mechanisms (fMRI and EEG).

Promotie Paula Gromann

28 januari 2019: Mechanisms of Symptom Formation in Psychosis

Psychose is een heterogene aandoening, die bestaat uit verschillende symptomen, die verschillen in ernst, frequentie en verloop. Dit vormt een uitdaging voor onderzoek naar psychoses. Paula Gromann onderzocht mechanismen van symptoomvorming op verschillende niveaus van het psychosecontinu├╝m. Zij onderzocht de relatie tussen pesten en niet-klinische psychotische ervaringen bij de algemene bevolking en de dynamiek die ten grondslag ligt aan het diepe gebrek aan vertrouwen, zowel op gedrags- als op neurale niveau, bij gezonde adolescenten vs. volwassenen, bij pati├źnten en bij eerstegraads familieleden.

Meer informatie over het proefschrift in DARE