Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Proefschriften

De afgelopen maanden hebben drie Ph- studenten hun proefschrift verdedigd.

Promotie Bas van Oosterhout

23 november 2018: Recente therapieën voor psychose niet allemaal effectief 

Lees meer

Promotie  Annemijn Loermans

19 december 2018: Vliegt de tijd ook in andere culturen? Een psychologische kijk naar culturele verschillen in tijd

Lees meer

Promotie  Paula Gromann

28 januari 2019: Mechanisms of Symptom Formation in Psychosis

Lees meer

 

 

‘# SO CONNeCT’ onderzoek van start

Het onderzoek #SO CONNeCT op middelbare scholen in Zeeland van start gegaan.  In het project wordt onderzoek gedaan naar de interacties tussen sociaal gedrag, sociale netwerken en het brein tijdens de adolescentie. Wij willen graag meer inzicht in hoe adolescenten omgaan met sociale emoties en hoe ze samenwerken en vriendschappen sluiten. Verder onderzoeken we hoe de mindset, de manier van denken over het eigen leervermogen, van jongeren verandert door de jaren heen. De doelgroep zijn leerlingen in eerstejaars klassen op middelbare scholen. Er zijn al een aantal scholen die meedoen, in het artikel komen enkele deelnemers zelf aan het woord. We zijn nog steeds op zoek naar middelbare scholen die mee willen doen! 

Lees het artikel